Şirketimiz

Varoluş Amacımız

• Ülke ekonomisine ve istihdama katkıda bulunmak
• Mali yapısı kuvvetli ve geleceğe güvenle bakan, sektörümüzdeki en güvenilir firma olmak ve müşterilerimiz arasında öyle tanınmak
• Başarı ve gelişmeyi sürekli kılabilmek, nitelikleri yüksek ürünler üretmek
• Saygınlık, kalite ve öncülük kavramları çerçevesinde bir şirket kültürü oluşturmak

Şirket Hedefimiz

• Mevcut pazarda firmanın tutunmasını sağlamak
• Pazar payını arttırarak, istihdamı ve kapasiteyi arttırmak

showcase image
showcase image

Şirket Stratejimiz

• Müşteri ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak ve kalite hedeflerine ulaşmak için gerekli yönetim sistemini yürütmek.
• Başarı göstergelerini sürekli iyileştirmek
• Çalışanları takım çalışmasına özendirerek firmanın işleyişine katılımını sağlamak
• Çalışanlarımızın firma amaç ve hedefleri ve kişisel gelişimleri doğrultusunda sürekli eğitimini sağlamak

Kalite Hedeflerimiz

• Başarı ve gelişmeyi sürekli kılabilmek
• Nitelikleri yüksek ürünler üretmek
• Sürekli iyileştirmelerle Müşteri memnuniyetini arttırmak
• Maliyetleri düşürerek, karlılığı arttırmak
• Kurumsal yenilikler yapmak
• Teknolojik yenilikler yapmak
• Birlikte gelişme kültürü oluşturmak