Şirketimiz

showcase image

Kalite Politikamız

Kurutma sektöründe hammaddeden başlayarak tüketiciye kadar gelişen süreçte saygın ve güvenilir bir firma olmak için ;

• İnsan ve çevre sağlığını tehlikeye sokmayacak güvenilir ürünleri üretmek için gerekli kalite,hijyen,çevre ve emniyet kurallarını sağlayarak üretim yapmayı,

• Kaliteyi ve sistemini sürekli iyileştirmeyi ,üretim sürecindeki tüm aşamaları HACCP ürün güvenliği sistemi ile analiz edip, oluşabilecek problemlerde etkin düzeltici ve önleyici faaliyetleri uygulamayı,

• Müşteri beklentilerini doğru tespit ederek ürün ve üretim faaliyetlerini geliştirerek memnuniyeti ön planda tutmayı,

showcase image

• Gıda güvenliğini etkileyebilecek her türlü tehlikeyi (fiziksel kimyasal,mikrobiyolojik ve alerjen)tanımlayıp kontrol altına almayı,

• Gıda güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini , geliştirilmesini sağlamak için yürürlükteki tüm yasal düzenlemelere ve kurallara uymayı,

• Çalışanlarımıza ,müşterilerimize ve yüklenicilerimize sağlıklı ve güvenilir çalışma ortamı sağlamayı ,

• Çalışanlarımızın yönetim sistemleri ile ilgili bilinçlerini eğitimler ile arttırarak katılımlar ve destekleri ile sürekli iyileştirme ilkesini hayata geçirmeyi,

Gıda güvenliği politikası olarak belirler ve bunu devamlı kılmak için insan gücü eğitimini ve katılımını sağlamayı garanti ederiz.

Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin etkin bir şekilde uygulanması sorumluluğu Fabrika Müdürü’nde olup, Kalite ve gıda güvenliği sistemi konusundaki koordinasyonu Gıda Güvenliği Ekip Lideri sağlar. Tüm çalışanlar Kalite Yönetim Sistemi’nin uygulanmasına katkıda bulunur ve sistemin sürekli gelişimini sağlar.

Vedat MERT
Fabrika Müdürü